STYRELSEN 21/22

Lydia 2_edited.jpg

LYDIA TOFT

Ordförande

Som ordförande sitter jag på det yttersta ansvaret för vad vi som sektionsstyrelse kommer att jobba med under vårat verksamhetsår. Det är jag som planerar och håller i våra styrelsemöten och ser till att alla punkter hinns med, att alla poster får komma till tals och att vi samtidigt har det väldans trevligt (fika-schema exempelvis)! Som ordförande har jag även övergripande koll på vad de andra styrelsemedlemmarna har för sig och försöker avlasta och hjälpa till där det behövs. Jag har även förmånen att delta i möten med andra sektionsordföranden samt programdialoger, programutskott och Consensus fullmäktige tillsammans med de andra FUM-ledamöterna. Jag står dessutom som firmatecknare tillsammans med vår kassör Elisabet och har alltså ansvar för att vår ekonomi sköts på bästa möjliga sätt. Detta är en spännande post som ger stor inblick i hur saker och ting fungerar på universitetet!

AFRODITE JOHANSDOTTER

Vice ordförande & Internationellt ansvarig

Som vice ordförande jobbar jag tätt tillsammans med ordförande Lydia och agerar hennes högra hand. Det är även jag som kliver in och styr rodret när hon är borta från exempelvis möten och andra viktiga sammankomster. Som vice ordförande hjälper och stöttar jag de andra posterna när det blåser lite extra. Det är en fri post som har övergripande ansvar vid våra temaveckor, som hälsoveckan och kärleksveckan. Jag anordnar även karriärkvällar för studenter i termin 5 och 6 tillsammans med näringslivsansvarig, där vi bland annat diskuterar strategier för jobbsökande och hur man ska löneförhandla smart.

Som internationellt ansvarig, IA, sitter jag både med i Sjuksköterskesektionen och i Consensus internationella arbetsgrupp, IU. Jag arbetar nära lärarna som är ansvariga för utbytesstudier där min roll är att vara länken mellan lärare och studenter. För utresande studenter finns jag här som stöd och hjälp innan, under och efter utbytet. Som IA anordnar jag även en inspirationsträff under hösten för att inspirera och informera om utbytesstudier. I den internationella arbetsgruppen arbetar jag tillsammans med IA från andra program och anordnar en välkomstvecka och olika aktiviteter under terminens gång för våra ankomna utbytesstudenter - allt från knytkalas och paintball till bowling och pubkvällar!

Afrodite 2.jpg
Elisabet 2.jpg

ELISABET HEGENBART

Kassör

Som kassör så har jag det övergripande ansvaret rörande sektionens ekonomi. Jag sköter alla in- och utbetalningar, betalar och skickar fakturor, tar emot äskningar och bokför löpande alla intäkter och utgifter. Som kassör har jag koll på att den uppsatta budgeten följs och upprättar ett nytt budgetförslag till nästkommande verksamhetsår.
Jag är även behjälplig kassören i SSKål i fall denne behöver hjälp med exempelvis redovisning och bokföring. Som kassör hjälper jag även huvudfaddrarna under N0lle-P med de ekonomiska bitarna ifall det behövs.

LISA HARRYSSON

PR & Media

I min post som PR & Media styr jag över all information som publiceras/skickas ut via våra sociala medier samt att infotavlan i cellis på Campus US är uppdaterad med relevant information för er studenter. Jag har ansvaret över sektionens Facebooksida, Instagramkonto och sektionens egna hemsida (allt du läser just nu!) löpande och ser till att dessa hålls uppdaterade. Jag har även ansvar över att fotografering av sektionens medlemmar sker i början av verksamhetsåret så att vi på ett stiligt sätt kan presentera oss på sociala medier samt byta profilbilder på Facebook. Utöver detta har jag även hand om våra fina sektionsmärken, som bland annat kan pryda din ovve - att dessa beställs och säljs.
I princip allt som ska nå ut till er studenter genom oss i sektionsstyrelsen eller externa kontakter går alltså genom mig! Jag ser till att ni får reda på var, när och hur saker sker. Håll ögon och öron öppna för att se vad som händer på universitetet under kommande terminer!

Jag 2.jpg
Hanna 2.jpg

HANNA NERELL

Näringslivsansvarig

Min post är en väldigt fri post som ger mig många möjligheter att göra lite vad jag vill. Det kan till exempel vara att dra igång olika projekt eller samarbeten med andra program/sektioner på LiU. Precis som ordet "externt" antyder är jag helt enkelt en länk mellan vår sektion och den övriga världen. I mina fasta uppgifter ingår att hitta bra och spännande gästföreläsare, ordna pluggstugor mellan yngre och äldre studenter samt att ordna karriärkvällar för våra T5:or och T6:or tillsammans med vår internationellt ansvarige för att göra dem så redo för arbetslivet som möjligt! Jag har även ansvaret för styrelsens supersnygga kläder(!!) samt beställning och försäljning av overaller och väskor till er studenter. I övrigt är jag en allt-i-allo som hjälper de övriga posterna när dem behöver ett extra handtag!

LISA HOLMSTEDT

Studiesocialt ansvarig

Som studiesocialt ansvarig arbetar jag mycket med N0lle-P och ser till att det finns faddrar och huvudfaddrar som välkomnar n0llan till programmet. Inför uppstart och val av varje nytt huvudfadderi ser jag som SA till att hålla en informationskväll för alla intresserade T1:or, tillsammans med gamla HF. Tillsammans med Consensus ser jag till att kommande N0lle-P´s delaktiga aktörer erhåller och deltar i utbildningar som behövs enligt mottagningspolicyn inför mottagningarna i början av höst- och vårterminen. Förutom N0lle-P är tanken att jag ska göra en massa roliga saker tillsammans med er under året, vilket kan vara allt från enklare aktiviteter till resor. Det kommer hända en massa skoj, så håll utkik på Facebooksidan och Instagramsidan efter evenemang och dylikt!

Förutom att jag gör massa roliga saker har jag även tystnadsplikt. Om det blir kämpigt och du vill prata eller kanske bara behöver en kram, hugg tag i mig eller ring/skriv när som helst <3.

Lisa 2.jpg
Emma 2.jpg

EMMA JOHANSSON

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud samarbetar jag med övriga program på MedFak för att vi studenter gemensamt ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det kan handla om allt ifrån att det ska finnas tillräckligt med matplatser, mikrovågsugnar, väggkrokar och papperskorgar på campus till att tekniken i föreläsningssalarna fungerar. Dessutom försöker jag lösa det eviga problemet med cykelparkering.

Självklart kan man också komma till mig med alla psykosociala frågor/problem som kan tänkas dyka upp, stort som litet! <3 


Som arbetsmiljöombud har jag likt studiesocialt ansvarig i sektionen också tystnadsplikt!

ANTON SJÖBERG, CAJSA GUSTAFSSON OCH TED SIVERTSSON

Utbildningsbevakare

Vi som utbildningsbevakare finns till för alla studenter som läser på sjuksköterskeutbildningen i Linköping och framför studenternas åsikter till Consensus och programledningen, där kursansvariga, andra lärare, studievägledare med flera är inräknade. Vårat mål är att göra denna utbildning och er tid som studenter till den bästa möjliga. Vi som utbildningsbevakare fungerar lite som förmedlare mellan er studenter (via era kursrepresentanter) och lärarna.
Förutom att finnas till för er som studerar på sjuksköterskeprogrammet, utbildningsbevakar vi även de specialistsjuksköterskeutbildningar som finns på LiU. Det är utbildningar som har ett annat upplägg och andra behov, vilket gör det extra spännande.
Givetvis stöttar vi alla tre utbildningsbevakare varandra med våra uppgifter, vi känner oss aldrig ensamma på denna post! <3

Anton, Cajsa och Ted 2.png
Anna 2.jpg

ANNA LINDERHOLM

Sekreterare

I min roll som sekreterare gör jag det som sekreterare gör mest, antecknar! Inför sektionsmöten ser jag till att en dagordning publiceras tillgänglig för övriga sektionsstyrelsen att fylla i om något särskilt önskas tas upp under kommande möte, varpå jag under ett sektionsmöte ser till att löpande skriva dagens mötesprotokoll om vad som tas upp och beslutas under mötets gång. Jag ser sedan till att mötesprotokollet publiceras här på vår hemsida via PR & Media, så att alla våra medlemmar kan ta del av och läsa dessa! Som sekreterare bokar jag även mötesrum och skickar ut kallelser till möten via mail. Det är mig du som medlem får kallelse av till våra höst- och vårstormöten!

MALIN KARLSSON, FRIDA KINDSTRÖM, ANNA LINDERHOLM OCH VICTORIA APPELKVIST LANDIN

FUM-ledamöter

Som FUM-ledamöter representerar vi sektionens talan i Consensus fullmäktige (FUM).
I FUM tas det beslut om exempelvis Consensus verksamhetsplan; vad Consensus skall arbeta med under året, Consensus budget och hur resurser ska fördelas samt hur olika policys skall se ut; exempelvis Mottagningspolicyn som reglerar N0lle-P. Vi sitter även med i val-FUM där den nya styrelsen till Consensus väljs in till kommande verksamhetsår.
FUM sker en gång i månaden och innan det har vi något som kallas för "för-FUM" där vi läser och diskuterar alla handlingar inför mötet.

Malin, Frida, Anna och Victoria.png

För att läsa lite mer om vilka vi är privat, hänvisar vi er till vår Instagram där enskilda presentationer ligger i flödet!