top of page

Arbetsmiljöombud

Har du märkt av någon slags brist på campus, dålig ventilation, något är trasigt eller att ljudvolymen är för hög vid studieplatser? 

Arbetsmiljöombudet arbetar med frågor som handlar om skolans lokaler och ergonomi, men även lika villkors frågor, som diskriminering, trakasserier och utanförskap.

Arbetsmiljöombudet jobbar alltså för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt för studenterna, psykiskt och fysiskt! 

Vad är en AMO? Vad jobbar de med?

För att vi studenter ska ha en så god studietid som möjligt har vår arbetsmiljö en stor betydelse. Arbetsmiljöombuden i universitets olika sektioner observerar psykiska samt fysiska miljön tillsammans i ett samarbete för ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Arbetsmiljö handlar om psykiska, fysiska samt sociala förhållanden. Det betyder att du som student kan göra felanmälningar om bland annat brister i föreläsningssalar eller om förhöjda ljudnivåer på olika ytor. 

 

Om du upplever problem med en handledare, föreläsare, din VFU eller diskriminering emellan studenter kan AMO vara ett stöd för dig. Arbetsmiljöombudet har tystnadsplikt och inrapporterade fall tas endast vidare om studenten godkänner. AMO får även inte dela med sig av ärendet eller din information till resterande i sektionen eller någon annan innan den frågat dig om samtycke. Om du skickar in ett ärende via vårt formulär är det endast AMO som har tillgång till svaren.

Du kan även felanmäla direkt via studentportalen till Liu. Det kan handla om lokalerna som studenköken eller föreläsningssalarna på campus US eller andra generella synpunkter. 

Kontakt

bottom of page